Curriculum Vitae
Du kan også vise eller laste ned min CV i PDF-format hvis du ønsker det.


--------------------------------------------------------------------------------

Personlige data
Fullt navn: Sverre Stålem
Fødselsdato: 26. Nov. 1948
Bedrift: Ansatt i eget selskap, Siv.ing. Sverre Stålem AS
Profesjon: Sivilingeniør, Maskinlinjen
Språk: Engelsk skriftlig og muntlig, Noe tysk
Sivil status: Gift, 2 voksne barn fra tidligere ekteskap, og 2 adopterte barn
Utdannelse: NTH, Maskinlinjen, 1972 - 1976
Hovedfag: Institutt for Verkstedteknikk
Institutt for Organisasjon, Administrasjon og Ledelse.


Yrkeserfaring: Bedritsledelse
Strategisk planlegging
Prosjektledelse, Byggeledelse
Logistikk
Rasjonalisering
Produktutvikling
Markedsundersøkelser
Styrevirksomhet

Eksterne Styreverv: Mo Mekaniske Verksted AS, Mo i Rana (styreformann)
Mo Mekaniske Maskinering AS, Mo i Rana (styreformann)
Mo Mekaniske Produksjon AS, Mo i Rana (styreformann)
Bilalliansen AS, Mo i Rana (styremdlem)
Fembøringen AS, Mo i Rana (styremedlem)
Techno-Supply, Mo i Rana (styreformann)


--------------------------------------------------------------------------------


YRKESERFARING
1996 - til i dag: Driver eget Konsulentselskap
Siv.ing. Sverre Stålem AS yter kapasitet og bistand til lokal industri og andre virksomheter innenfor:
Midlertidig ledelse til leie
Strategisk planlegging
Produktivitets-analyser og Rasjonalisering
Prosjektledelse og byggeledelse
Logistikk
Markedsundersøkelser
osv.

1993 - 1995 Adm. dir. ved Permipipe Titanium AS, Glomfjord, 10 ansatte
Oppbygging og igangkjøring av en titanrør-fabrikk fra grunnen av, inkl. etablering av alle administrative rutiner.

Bedriften produserte titanrør ved å knekke og sveise titanplater.
Kundene var offshoreindustrien.

Internasjonale eiere:

RMI Titanium Company, Ohio, USA (50 %)
Permascand AB, Ljungaverk, Sverige (50 %)

1989 - 1992 Adm. dir. ved Johan Drage AS, Rognan, 50 ansatte
Ledelse, bedriftsomstilling og strategiutvikling av et skipsverft i en vanskelig periode for skipsindustrien. Gjennomførte bl.a. et fergeprosjekt til ca.kr. 310 mill. (4 ferger).

1985 - 1989 Fabrikksjef ved Helgeland Plast, Mo i Rana, 35 ansatte
Ledelse, bedriftsomstilling og strategiutvikling av en plastrør-fabrikk i en meget sterk vekstperiode (omsetn.økning fra 13 mill. kr. til 52 mill kr. i løpet av 3 år).

Tilvirkning, salg og produktutvikling av plastmerder, plastbåter og plastrør-deler til oppdrettsnæringa.

1985 Prosjektleder for MPS-prosjekt ved AS Norsk Jernverk, Mo i Rana
Forprosjektering, vurdering og valg av systemleverandør til Norsk Jernverks konsern-omfattende MPS-system.

1981 - 1984 Planleggingsleder, Valseverkene, AS Norsk Jernverk
Planleggingsansvarlig for all stålflyt gjennom Blokkverk, Grovverk og Fin-valseverk.

Totalt ca 40 - 50 produktvarianter og ca. 750.000 tonn årlig.

1979 - 1981 Rasjonaliseringsingeniør, Valseverkene, AS Norsk Jernverk
Produktivitetsanalyser, stanstidsregistrering, produksjonssimuleringer og prosjektledelse av produktivitetsfremmende prosjekter i Blokkverk, Grovverk og Finvalseverket.

1978 - 1979 Konstruktør/ utrustningsingeniør ved Noroff AS, Sandnessjøen
Konstruksjon og valg av teknisk utstyr til skip som ble bygget ved Noroff-anlegget og Slipen (som da var eid av Noroff AS).

Selskapets sakkyndige person på løfteinnretninger til sjøs.

1977 - 1978 Produktutvikler ved Nordavit AS, Bergen
Produktutvikling, beregning og konstruksjon av kraner, daviter og andre løfteinnretninger for redningsmateriell ombord på skip.