Sivilingeniør Sverre Stålem AS holder til i Mo Industripark , Mo i Rana.
Informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med meg finner du på kontakt siden.

Jeg er utdannet fra NTH i Trondheim, Maskinlinjen, i 1976. Hovedfag innenfor Verkstedteknikk og Produksjonsteknikk, dvs. en mer teoretisk/administrativ fagretning, - ikke så mye tannhjul- og fagverk-rettet.

Frem til starten av eget konsulentselskap i 1996 jobbet jeg ved flere bedrifter. Bl.a. ved 2 skipsverft, Norsk Jernverk, en plastrørfabrikk og en titanrørfabrikk. Jobbene de første årene var i stor grad konstruksjon, utrustning, logistikk og avdelingsledelse. De senere årene hadde jeg ansvaret for virksomhetene jeg var ansatt i - som adm. dir.

Mine oppgaver i konsulentselskapen har vært allsidige og interessante. Det har dreid seg om prosjektledelse, byggeledelse, midlertidig innleid bedriftsledelse, logistikk-analyser, teknisk skadetaksering for forsikring, markedsundersøkelser, strategi-ledelse, osv.

Mer detaljert informasjon om dette finner du på bakgrunn og kompetanse.

De fleste av mine oppdragsgivere befinner seg på Helgeland, men jeg tar også jobber andre steder i landet og i utlandet.